ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2006, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου παραγωγής προοδευτικών ιδεών και πολιτικών που θα απαντούν αξιόπιστα στα σύγχρονα προβλήματα της δημόσιας ζωής.

Το ΚΕΠΠ πραγματοποιεί έρευνες και δημόσιες εκδηλώσεις, οργανώνει συναντήσεις προβληματισμού και διαλόγου και συντονίζει την παραγωγή επιστημονικών κειμένων που πραγματεύονται σχετικά θέματα.

Στο διάστημα της λειτουργίας του το ΚΕΠΠ διαμόρφωσε με τρόπο δημιουργικό τη φυσιογνωμία του και συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη σύγχρονων προοδευτικών θέσεων, πραγματοποιώντας σειρά εκδηλώσεων με διαφορετικό θεματικό περιεχόμενο (οικονομία, διεθνής πολιτική, μεταρρυθμίσεις, υγεία, περιβάλλον, κοινωνικό κράτος, ναυτιλία, παγκοσμιοποίηση, παιδεία). Σημαντικές προσωπικότητες του πνεύματος, της πολιτικής και των επιχειρήσεων καθώς και προσωπικότητες διεθνούς κύρους πραγματοποίησαν παρεμβάσεις σε αυτές τις εκδηλώσεις. Παράλληλα, εξέδωσε πέντε βιβλία - θεματικούς τόμους, με σύγχρονες επιστημονικές και πολιτικές προσεγγίσεις.

Το ΚΕΠΠ φιλοδοξεί να μετάσχει δυναμικά στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου διαλόγου στην ελληνική κοινωνία για τις προκλήσεις της νέας εποχής: οικονομική σταθερότητα -ιδιαίτερα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης-, μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, πράσινη ανάπτυξη, κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ασφάλεια και ειρήνη στον κόσμο αλλά και στην περιοχή μας, αποτελούν άξονες προβληματισμού. Ο διαδικτυακός τόπος www.kepp.gr ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες και δράσεις του ΚΕΠΠ καθώς και τις τοποθετήσεις των μελών και των φίλων του, διευρύνοντας το πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου.

Το ΚΕΠΠ έχει τη μορφή της αστικής εταιρίας. Οι δαπάνες των δραστηριοτήτων του καλύπτονται με πλήρη διαφάνεια από τις ατομικές εισφορές των μελών του καθώς και από χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.