ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γεώργιος Κριμπάς

ΜΕΛΟΣ

Αθήνα 1936

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών

Κολλέγιο Αθηνών

Υπότροφος ιδρύματος Φούλμπραιτ – Πανεπιστήμιο Τέξας, Αρχιτεκτονική Σχολή,

Φιλοσοφική Σχολή

Οικονομική Σχολή του Λονδίνου – ερευνητής

Πανεπιστήμιο Γλασκώβης – λέκτορας

Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ Λονδίνου – λέκτορας – αναπληρωτής καθηγητής

Πανεπιστήμιο Αθηνών – καθηγητής πολιτικής οικονομίας – τώρα ομότιμος

Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοσμήτωρ της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

Πρέσβυς-Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [ΟΟΣΑ]

Συνέγραψε μονογραφίες για την οικονομική θεωρία της εργασίας, τη Γενική Θεωρία του Κέυνς και τη θεωρία της οικονομικής εξέλιξης

Μετέχει, ως Ομότιμος Καθηγητής, στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.