ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

27.10.2021

LINK ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΠΠ 21.10.21

https://www.youtube.com/watch?v=ftg5Vmo50Wc ΜΕΡΟΣ Α'


https://www.youtube.com/watch?v=MbDKbdUuSsM ΜΕΡΟΣ Β'