ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2011

The Lessons of the Eurozone’s Crisis that Should Shape the EU’s G20 Stance

Συγγραφείς:     - Γιάννος Παπαντωνίου
                        Τον πρόλογο γράφει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
                        Herman Van Rompuy

                           

Εκδόσεις:       Friends of Europe – Les Amis de l’Europe                                  

                           Bibliothèque Solvay (Spring 2011)
                           137 rue Belliard, B-1040 Brussels, Belgium
                           Tel: 32 (0) 2 737 9145
                           Fax: 32 (0) 2 738 7597
                           Site: www.friendsofeurope.org

           

Περίληψη:

Η Έκθεση αποτελεί τμήμα του Davignon Fellowship που απονεμήθηκε στον Γιάννο Παπαντωνίου από το ευρωπαϊκό think-tank Friends of Europe. Στην έκδοση  αναλύονται οι αιτίες που οδήγησαν στην παγκόσμια οικονομική κρίση καθώς και στην κρίση χρέους της Ευρωζώνης και διατυπώνονται προτάσεις για την ανασυγκρότηση της διεθνούς οικονομικής διακυβέρνησης.

Υποστηρίζεται ότι η σύγχρονη οικονομία έχει παγκοσμιοποιηθεί σε βαθμό τέτοιο που επιβάλλει την καθιέρωση ενός πολύ περισσότερο διεθνοποιημένου θεσμικού πλαισίου σε σχέση με τα σημερινά εθνοκεντρικά συστήματα. Υπερεθνικοί θεσμοί πρέπει να επικρατήσουν τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.