ΑΡΘΡΑΔΙΑΦΟΡΑ

20.05.2021

Κίμων Χατζημπίρος : Πιο ελκυστική Ευρώπη

Η μακροημέρευση της Ευρώπης περνάει από την περαιτέρω ενοποίηση, με ανάπτυξη κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών και άλλα δύσκολα βήματα που απαιτούν αργές συγκλίσεις και συμβιβασμούς. Για την υποστήριξη όμως μιας ενωμένης Ευρώπης, χρειάζεται και ο ενθουσιασμός των Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα μπορούσε να γίνει πιο θελκτική για μεγάλο φάσμα πολιτών της, με έξυπνες δράσεις σε πεδία της λεγόμενης χαμηλής πολιτικής, χωρίς μεγάλο πολιτικό ή οικονομικό κόστος. 

Υπόδειγμα είναι η περιβαλλοντική δραστηριότητα της ΕΕ, που τα τελευταία 35 χρόνια έχει συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Πολλά έχουν γίνει για τον αέρα των πόλεων, τα νερά, την ανακύκλωση, τους βιοτόπους κ.λπ. Θα ήταν θετικό αν είχε συμπεριληφθεί και το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο, τομέας όπου η ΕΕ υστερεί, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αξιόλογη δραστηριότητα, με 41 χώρες μέλη του να έχουν υπογράψει την Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Τοπίο. Η υψηλή ποιότητα τόσο του αστικού όσο και του αγροτικού χώρου είναι σημαντικός παράγων που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και οικοδομεί δεσμούς τους με τις επισπεύδουσες δημόσιες αρχές. 

Με την πανδημία εμφανίσθηκε μια καλή ευκαιρία θετικής παρέμβασης προς όλους τους πολίτες της ΕΕ. Οι ειδικοί διέκριναν εξ αρχής ότι μόνον ο μαζικός εμβολιασμός θα συνιστούσε αποτελεσματικό όπλο, άρα η συλλογική προμήθεια και διανομή αξιόπιστων εμβολίων ήταν απαραίτητη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρά τις εμπλοκές και καθυστερήσεις, αναμενόμενες για ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα τέτοιας έκτασης, τελικά η βοήθεια ήταν σημαντική, αφού όλοι αποκτούν πρόσβαση στον εμβολιασμό, χωρίς ατομικό οικονομικό κόστος. 

Πολλές δυνατότητες προσφέρουν οι τεχνολογίες αυτοματοποίησης και επικοινωνίας. Κυριαρχούν μεν οι αμερικανικοί γίγαντες, αλλά η ΕΕ, πέρα από τον αναγκαίο έλεγχο αθέμιτων πρακτικών, πρέπει να τις αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό. Για παράδειγμα, οι ψηφιακές εφαρμογές απλοποίησαν εξαιρετικά τις διαδικασίες εμβολιασμού, με δίκαιο και έγκυρο τρόπο, δίνοντας στον πολίτη την θετική εικόνα μιας δημόσιας αρχής που μεριμνά για την προστασία του. Σημαντική εφαρμογή είναι και ο αριθμός 112 που μπορεί να καλέσει ο καθένας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ενώ χρησιμεύει και για προειδοποιήσεις σε περίπτωση καταστροφικών συμβάντων και καταστάσεων που απειλούν την ζωή ή την ασφάλεια.

Η αξιοποίηση από την ΕΕ των ψηφιακών τεχνολογιών για ένα νέο μέσο ποιοτικής ενημέρωσης θα δημιουργούσε μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, ώστε να ενισχυθεί η επικοινωνία των πολιτών της Ευρώπης και να μειωθεί η μάστιγα των αναξιόπιστων ή ψευδών ειδήσεων. Όταν η  πληροφόρηση, τηλεοπτική, ραδιοφωνική ή διαδικτυακή, προέρχεται από μια μη κερδοσκοπική ευρωπαϊκή πηγή, θα εμπνέει περισσότερη εμπιστοσύνη. Χάρη στις νέες τεχνολογίες και με την ευθύνη καλών ανεξάρτητων επαγγελματιών, θα μπορεί να διατίθεται ταυτόχρονα σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, με έγκυρο περιεχόμενο και φιλικό ύφος, που θα την έκαναν ελκυστική σε πολλές ομάδες σκεπτόμενων Ευρωπαίων πολιτών.