ΑΡΘΡΑΔΙΑΦΟΡΑ

26.06.2010

Γ. Παπαντωνίου Οι διαρθρωτικές αλλαγές θα τονώσουν την οικονομία

Τους πρώτους μήνες αυτού του χρόνου η Ελλάδα διέτρεξε τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Προσέφυγε στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, που σχηματίστηκε για αυτό το σκοπό, εξασφαλίζοντας τριετές δάνειο ύψους 110 δις ευρώ με αντίστοιχη δέσμευση υλοποίησης ενός εξαιρετικά φιλόδοξου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.

Το πρόγραμμα αποτυπώθηκε στο Μνημόνιο και περιλαμβάνει μέτρα ταμειακού χαρακτήρα, όπως μειώσεις μισθών και συντάξεων καθώς και αυξήσεις φόρων, και διαρθρωτικά μέτρα. Τα ταμειακά μέτρα έχουν  ληφθεί και προκαλούν ήδη αρνητικές παρενέργειες επιδεινώνοντας την ύφεση και αυξάνοντας την ανεργία. Η κοινωνία, και ιδιαίτερα οι αδύναμες ομάδες, δέχονται μεγάλη πίεση. Οι προσδοκίες για το μέλλον έχουν ανατραπεί ενώ έχει κλονιστεί  η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των πολιτικών ηγεσιών να διαχειριστούν την κρίση. 

Τα ταμειακά μέτρα από μόνα τους δεν οδηγούν πουθενά. Μεσοπρόθεσμα, η ύφεση και η ανεργία θα ανατρέψουν τους δημοσιονομικούς στόχους μέσα από την υστέρηση των φορολογικών εσόδων. Οι διεθνείς αγορές θα συνεχίσουν να δυσπιστούν σχετικά με την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και την ικανότητά της να αποπληρώσει τα χρέη της, με κίνδυνο να δρομολογηθούν διαδικασίες αναδιάρθρωσης  του χρέους που, αν εκληφθούν ως χρεοκοπία, μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε έξοδο από την ευρωζώνη.

Ασπίδα απέναντι σε αυτά τα ενδεχόμενα είναι η ανάκαμψη της οικονομίας και η επάνοδος σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανάπτυξη θα συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, και στην αποκατάσταση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Παράλληλα, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει τα εισοδήματα διαμορφώνοντας συνθήκες κοινωνικής σταθερότητας και συνοχής. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, θα επιτρέψουν αύξηση δαπανών και βελτίωση των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους.

Κλειδί για την ανάπτυξη αποτελούν, σήμερα, οι διαρθρωτικές αλλαγές. Στόχος είναι η καταπολέμηση της σπατάλης στο δημόσιο, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις, καθώς και η απελευθέρωση των αγορών και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για να ανακάμψουν οι ιδιωτικές επενδύσεις.

Πρέπει να προχωρήσουν αμέσως δραστικές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στον ΟΣΕ και άλλες ζημιογόνες ΔΕΚΟ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και, γενικότερα, στις εστίες σπατάλης στο δημόσιο τομέα. Το ίδιο ισχύει για τις ιδιωτικοποιήσεις, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και την κατάργηση των εμποδίων στον ανταγωνισμό (όπως το cabotage). Πρέπει, επίσης, να αναληφθεί συστηματική προσπάθεια περιορισμού των αδειοδοτήσεων και της γραφειοκρατίας, ώστε να βελτιωθεί το επενδυτικό περιβάλλον.

Οι μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας χρειάζονται τόλμη και αποφασιστικότητα. Το συμφέρον της χώρας και του κοινωνικού συνόλου είναι υπέρτερο από τα ειδικά συμφέροντα που ενδημούν στις κλειστές αγορές, στα κλειστά επαγγέλματα, στα πελατειακά κυκλώματα και στις εστίες σπατάλης στο δημόσιο. Το άνοιγμα στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να είναι ουσιαστικό για να διευρύνει αποτελεσματικά το πεδίο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να παρέμβουν στοχευμένα σε κρίσιμους τομείς, όπως η βελτίωση της τουριστικής υποδομής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αναβάθμιση της ποιότητας του γεωργικού και βιομηχανικού προϊόντος, και η ενθάρρυνση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.

Το στοίχημα της ανάπτυξης θα κρίνει το μέλλον του τόπου. Τη συμμετοχή στην ευρωζώνη, το επίπεδο ευημερίας, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να το κερδίσουμε.
 
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σάββατο 26/06/2010