ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2014

Στάσεις και Αποστάσεις

Συγγραφέας:   Γιάννος Παπαντωνίου

 
Εκδόσεις:     Παπαζήση ΑΕΒΕ (2014)
                        Νικηταρά 2, 106 78 Αθήνα
                        τηλ. 210 3822.469, 210 38.38.020
                        Fax: 210 38.09.150
                        site: www.papazisi.gr
                        e-mail: sales@papazisi.gr

IBAN         978-960-02-3063-5

 

Περίληψη:

"Στάσεις και αποστάσεις" αποτυπώνουν μια διαδρομή. Καταγράφουνσταθμούς, προσδιορίζουν το πλαίσιο, αναλύουν πρόσωπα, τοποθετούνται απέναντι σεκαταστάσεις. Εξηγούν πολιτικές που έχουν παρουσιαστεί με ποικίλους,αντιφατικούς και, ορισμένες φορές, άδικους τρόπους γιατί δεν ήταν ενσωματωμένεςστα καθιερωμένα πλαίσια.

 Η παραίτηση και η υποταγή σε μαζικές στάσεις και τάσεις δεν υπηρετεί τοσυμφέρον των πολιτών. Η επανεκκίνηση της χώρας θα επιτευχθεί όταν, μεειλικρίνεια, αναμετρηθούμε με βαθύτερες παθογένειες της εθνικής μας ταυτότητας,αναζητήσουμε τα πραγματικά αίτια της σημερινής πρωτοφανούς κρίσης, καιχαράξουμε κοινή πορεία.

 Η κρίση αναδεικνύει ένα αντιφατικό στοιχείο της ιστορικής μαςεξέλιξης, την ικανότητα να πραγματοποιούμε μεγάλα θετικά βήματα, τα οποία στησυνέχεια ανατρέπουμε με αυτοκαταστροφική δράση

"Στάσεις και αποστάσεις" αποτυπώνουν μια διαδρομή. Καταγράφουν σταθμούς, προσδιορίζουν το πλαίσιο, αναλύουν πρόσωπα, τοποθετούνται απέναντι σε καταστάσεις. Εξηγούν πολιτικές που έχουν παρουσιαστεί με ποικίλους, αντιφατικούς και, ορισμένες φορές, άδικους τρόπους γιατί δεν ήταν ενσωματωμένες στα καθιερωμένα πλαίσια.