ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μιχάλης Τσινισιζέλης

ΜΕΛΟΣΟ Καθηγητής Μ.Ι.Τσινισιζέλης σπούδασε στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο από όπου έλαβε και το Διδακτορικό του Δίπλωμα το 1985 από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Έχει δημοσιεύσει εκτενώς στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα Συγκριτικής Ευρωπαικής Πολιτικής και Ευρωπαικής Ενοποίησης. Έχει διατελέσει επανειλημμένως μέλος της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΕΠΘ,Πρόεδρος της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ενωσης Ευρωπαικών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) και από 1/9/2010 θα είναι ο νέος Κοσμήτωρ της Σχολής Νομικών,Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.