ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

11.10.2011

Ελλάδα, Μεσόγειος & Αραβικός Κόσμος

 

Δελτίο Τύπου:

Το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) οργάνωσε σήμερα εκδήλωση με θέμα «Ελλάδα, Μεσόγειος & Αραβικός Κόσμος». Η Συζήτηση κάλυψε καίρια θέματα που αφορούν την πολιτική και οικονομική συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου. 
Η κρίση στον Αραβικό κόσμο και οι επιπτώσεις της για την περιοχή, οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων Ελλάδας και Αραβικού κόσμου και τα θέματα συνεργασίας στον Ενεργειακό τομέα ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν. Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι οργανισμών και κορυφαία στελέχη τόσο από τον ελληνικό όσο και το διεθνή διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο.
 
 
 

 

Πρόσκληση:
Πρόγραμμα:
 

 
Ομιλίες / Παρουσιάσεις:
 
 Εναρκτήρια Ομιλία:
 
 
 

Κεντρική Ομιλία:
 
ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Panel:
 κ. S. JALLAD (Παρουσίαση)
 
 
Φωτογραφικό Υλικό: