ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

28.01.2011

Έχει το Ευρώ Μέλλον;

Δελτίο Τύπου:
 

Σε μια εποχή αμφισβήτησης του ενιαίου νομίσματος στην Ευρώπη, το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ) οργάνωσε σήμερα με μεγάλη επιτυχία Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τίτλο “Έχει το Ευρώ Μέλλον;”, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Συζήτηση κάλυψε καίρια θέματα που αφορούν στην Ευρωζώνη, τους κινδύνους για το μέλλον του Ευρώ καθώς και τη θέση των Ευρωπαϊκών Τραπεζών απέναντι στην κρίση.

Ο πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του ΚΕΠΠ, κ. Γιάννος Παπαντωνίου, στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να δημιουργηθούν κοινά εργαλεία δημοσιονομικής πολιτικής - όπως η καθιέρωση ευρωπαϊκών φόρων και ευρωπαϊκών ομολόγων - , να αναπτυχθεί κοινή δημοσιονομική πολιτική με μεταβίβαση εξουσιών σε υπερεθνικές αρχές, να εξασφαλιστεί στενός συντονισμός της οικονομικής πολιτικής και να συγκροτηθεί αξιόπιστος μηχανισμός διάσωσης χωρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους».
 
 
 

 

Πρόσκληση:
Πρόγραμμα:

Ομιλίες:
 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΚΡΙΣΗ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 
Κεντρική Ομιλία:
 
Panel:
 
 
 
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
 
Panel:
 
 
 
 Φωτογραφικό Υλικό: