ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2013

Κρίση στην Ευρώπη και την ΕλλάδαΕπιμέλεια έκδοσης:       -Δημήτρης Κ. Ξενάκης
 
Επιμέλεια κειμένων:      -Δημήτρης Μπίμπας
                                     -Στέλλα Α. Σαριδάκη
 

Εκδόσεις:            ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ (2010)

                           Νικηταρά 2, 106 78, Αθήνα
                           Τηλ.: 210-3822496, 3838020
                           
Fax.: 210-3809150
                           
email: papazisi@otenet.gr
                          
site: www.papazisi.gr

ISBN:                  978-960-02-2900-4

           

Περίληψη:

Στο σημερινό εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστη και ότι μπορεί να χαράξει μια νέα πορεία στην προσπάθεια αποτροπής του κίνδυνου ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας της χώρας.

Η ανά χείρας συλλογή ομιλιών αξιολογεί και αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η αδυναμία της ΟΝΕ να συγκροτήσει ένα ολοκληρωμένο ενιαίο πλαίσιο οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία θεσμικής θωράκισης και δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ελλάδα, οδήγησε τη χώρα στην οικονομική κατάρρευση και, άνοιξε το δρόμο διολίσθησης της Ευρώπης σε οικονομικούς εθνικισμούς.

 
 
 

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται επίκαιρες παρεμβάσεις στα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης από τα συνέδρια που διοργάνωσε το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, συμβάλλοντας εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο και στην ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών αντανακλαστικών της χώρας.