ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2010

Μετά από δέκα χρόνια: Η Δυναμική του ΕυρώΣυγγραφείς:       -Laurent Fabius
                          
-Nicolette Kressl
                           -Γιάννος Παπαντωνίου
                           -Γιάννης Στουρνάρας

Εκδόσεις:            ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ (2010)

                           Νικηταρά 2, 106 78, Αθήνα
                           Τηλ.: 210-3822496, 3838020
                           
Fax.: 210-3809150
                           
email: papazisi@otenet.gr
                          
site: www.papazisi.gr

ISBN:                  978-960-02-2393-4

           

Περίληψη:

Στο βιβλίο αυτό οι Laurent Fabius, Nicolette Kressl, Γιάννος Παπαντωνίου και Γιάννης Στουρνάρας αποτιμούν την δεκαετή εμπειρία του Ευρώ και προτείνουν δόκιμες λύσεις προκειμένου η Ευρωζώνη να αποκτήσει μεγαλύτερη συνοχή και ευρωστία. Στη συζήτηση φωτίζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις της Γαλλικής και της Γερμανικής Σχολής όσο και η άποψη της Ελλάδας, μιας μικρής χώρας-μέλους της Ευρωζώνης η οποία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα έντονα δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία θα είχαν πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις χωρίς την προστασία που της παρέχει η συμμετοχή της στην Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα προτείνεται ένας οδικός χάρτης ανάταξης της οικονομίας της με δεκαετή ορίζοντα.

Και οι τέσσερις συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η εισαγωγή του Ευρώ ήταν επιτυχής, με ιδιαίτερα οφέλη για τις μικρές, περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης, ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσης. Τα μέτρα και οι πολιτικές που προτείνονται για το μέλλον του Ευρώ έχουν στόχο την ενίσχυση και τον εκδημοκρατισμό της διακυβέρνησης της Ένωσης καθώς και την αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας της. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «η Ευρώπη μπορεί, και πρέπει, να συμβάλει ενεργότερα στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η ανάκαμψη και η σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, οι απειλές κατά της ειρήνης και της ασφάλειας, η φτώχεια στον Τρίτο Κόσμο και οι κλιματικές αλλαγές. Το κοινό νόμισμα προσδίδει δύναμη. Η ευρωστία και η συνοχή της Ευρωζώνης έχουν κρίσιμη σημασία για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στο διεθνές σύστημα».