ΑΡΘΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

15.06.2012

Γιάννος Παπαντωνίου: Ευρώ ή Δραχμή;

Ευρώ ή δραχμή; Το θέμα έχει εξαντληθεί. Αν η αλλαγή των όρων του Μνημονίου επιδιωχθεί με σύγκρουση και όχι με διαπραγμάτευση, θα ανασταλεί η εφαρμογή της δανειακής σύμβασης. Δεν θα υπάρξει ανοχή για μονομερείς ενέργειες διότι δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο. Οι χώρες της ευρωζώνης συνδέονται με συμφωνίες και συμβάσεις που περιλαμβάνουν αμοιβαίες δεσμεύσεις. Αθέτηση των δεσμεύσεων γκρεμίζει το θεσμικό υπόβαθρο της νομισματικής ένωσης, δημιουργώντας κίνητρο για ανεύθυνες πολιτικές δυνάμεις σε άλλες χώρες-μέλη να πράξουν το ίδιο. Μια τέτοια εξέλιξη θα ανέτρεπε κεκτημένα και πολιτικές σηματοδοτώντας τη διάλυση της ευρωζώνης.

Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες – που εκτείνονται από την κατάργηση μνημονιακών νόμων μέχρι την καταγγελία της δανειακής σύμβασης − η ευρωζώνη θα απαντήσει με αναστολή της εκταμίευσης των δόσεων του δανείου. Θα υπάρξει αδυναμία εκπλήρωσης βασικών υποχρεώσεων του δημοσίου, όπως η καταβολή μισθών και συντάξεων. Η παύση των πληρωμών τόκων θα οδηγήσει στην πτώχευση και στην πιστωτική ασφυξία. Η αδυναμία χρηματοδότησης των εισαγωγών θα προκαλέσει μεγάλες ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα. Η κρίση εμπιστοσύνης σχετικά με τη παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη θα οδηγήσει σε μαζικότερη εκροή καταθέσεων, κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και, στη συνέχεια, της ίδιας της πραγματικής οικονομίας. Το επόμενο βήμα θα είναι η αναγκαστική έξοδος από το ευρώ.

Δραματική μείωση των εισοδημάτων, που θα επιταχυνθεί από τη μεγάλη υποτίμηση του νέου νομίσματος και την εκτίναξη του πληθωρισμού, είναι η συνέπεια της επιστροφής στη δραχμή.

Εξάλλου, τα οφέλη στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας είναι πολύ περιορισμένα λόγω της μικρής εξαγωγικής βάσης της χώρας. Επιπλέον, θα εξανεμιστούν σε ένα φαύλο κύκλο υποτιμήσεων και αυξανόμενων επιτοκίων. Χωρίς την πειθαρχία που επιβάλλει η συμμετοχή σε μια νομισματική ένωση, η οικονομική πολιτική θα εστιαστεί στην εκτύπωση νέου χρήματος και στη διαχείριση επιτοκίων και υποτιμήσεων. Η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στο παρελθόν. Και ο ελληνικός λαός θα καταδικαστεί σε μακρόχρονη στασιμότητα και υψηλά επίπεδα ανεργίας...
 

Ομιλία του κ. Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του EBEA (13/06/12)