ΑΡΘΡΑΔΙΑΦΟΡΑ

30.06.2010

Forum διαλόγου

Στο προσεχές διάστημα θα ενεργοποιηθεί forum διαλόγου που θα δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε ακόμη πιο ενεργά στην κοινή μας προσπάθεια, με ιδέες, διάλογο και παρουσία.