ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

05.11.2014

Επενδύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Πολιτική 5.11.14

Η κρίση χρέους πουέπληξε  την ευρωζώνη, και ιδιαίτερα τιςπεριφερειακές χώρες, φαινόταν  στις αρχέςτου 2014  ότι προσεγγίζει το τέλος της.Όμως, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν οπισθοδρόμηση με την εμφάνιση ισχυρών τάσεωναποπληθωρισμού και παγίωση της οικονομικής στασιμότητας. Η Ευρώπη αρχίζει ναθυμίζει την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην Ιαπωνία τις δυο τελευταίες δεκαετίες,υπογραμμίζοντας τον αδιέξοδο χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης  ‘γερμανικής’ συνταγής.

 

 

 
 
 
 Φωτογραφικό Υλικό: