ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

14.11.2013

Κρίση στην Ευρωζώνη και Πολιτικές για την Ανάπτυξη της Νότιας Ευρώπης

 
Δελτίο Τύπου:
 

Η κρίση στην ευρωζώνη έχει ήδη κλείσει τέσσερα χρόνια, και δεν διαφαίνεται γρήγορη έξοδος. Με εξαίρεση τη Γερμανία και ορισμένες χώρες του Βορρά, κυριαρχεί η ύφεση και υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα στο Νότο. Συνολικά, το κατά κεφαλήν εισόδημα βρίσκεται στα επίπεδα του 2007, ενώ στην Ελλάδα έχει επιστρέψει στο 2000. Στην Ιταλία παραμένει στα επίπεδα του 1997. Το ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη είναι περίπου 12%. Η ανεργία στη χώρα μας αγγίζει το 30% και για τους νέους το 60%. Επιπλέον, δεν υπάρχει προοπτική επανόδου σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ικανούς να απορροφήσουν την ανεργία.

Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο;
 
 
 
 
Πρόσκληση / Invitation:
Πρόγραμμα / Event Program:
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομιλίες / Παρουσιάσεις:
 
 Εισαγωγική Ομιλία:
 
 
ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ  
Panel:
 
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ
Panel:
 
 
 
Φωτογραφικό Υλικό: